Privacyverklaring Interieurbeplanting Van der Vleuten

Algemeen  

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Interieurbeplanting Van der Vleuten. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Interieurbeplanting Van der Vleuten de persoonsgegevens van haar bezoekers verwerkt. 

Gegevensgebruik

Bij Interieurbeplanting Van der Vleuten vinden we het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Interieurbeplanting Van der Vleuten zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het invullen van een contactformulier hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen. 

 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat Interieurbeplanting Van der Vleuten niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat of wanneer wij niet reageren op uw verzoek om uw gegevens in te zien of te wijzigen. Meer informatie hierover vindt u hier. 

Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vandervleuten-beplanting.nl. Zijn de persoonsgegevens met toestemming verkregen, dan kan deze toestemming dus altijd weer worden ingetrokken.

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening, tenzij Interieurbeplanting Van der Vleuten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging 

Bij Interieurbeplanting Van der Vleuten zijn er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op onze website.

Cookies 

Interieurbeplanting Van der Vleuten maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 

U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. 

De cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via uw browser. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Klantrecht 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle op deze website geplaatste content, websiteontwerp, layout en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Interieurbeplanting Van der Vleuten. Niets van onze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interieurbeplanting Van der Vleuten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u  meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen: 

E-mailadres: info@vandervleuten-beplanting.nl   

Telefoon: 0413 – 420 806

 

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 69800987.

 

Ons vestigingsadres is:

Jan Tinbergenstraat 4

5491 DC Sint-Oedenrode

Nederland

Ons postadres is:

Jan Tinbergenstraat 4

5491 DC Sint-Oedenrode

Nederland